Δημιουργήθηκε 03 Ιουνίου 2022

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γουναράδων, ΧΛΟΗ Τ.Θ.: 1002, ΤΚ: 52100, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467022171

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 17 Μαϊος 2022

Καστοριά, 17/05/2022

Αρ. Πρωτ. 4214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 04 Μαϊος 2022

Καστοριά, 04/05/2022

Αρ. Πρωτ.4201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού  Πίνακα Αξιολόγησης  Υποψηφίων

Για τη Θέση με Κωδ. 04:

«Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»

 της Ομάδας Έργου

της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.       Την υπ’ αριθμ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»,

2.       Την από 11/04/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»  της Ομάδας Έργου  της Πράξης με ΟΠΣ 5035173

3.       Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ 5035173 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Στην ιστοσελίδα της ΕΟΓ τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173.

Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεων ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι ώρα 14:00 της (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, δηλ. Δευτέρα 09/05/2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε ΕΔΩ)

Για την ΕΟΓ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

logo