Ανακοινωσεις

16 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035173 

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 17/11/2021 μέχρι και την Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 14:00

 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος 02/2021/ΕΟΓ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Υπόδειγμα Σύμβασης Έργου (Υπόδειγμα Δ)

logo

20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Της υπ’ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. Πρωτ. 4020/17.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για  τη θέση του Υπεύθυνου Έργου: στο πλαίσιο του Υποέργου 1,

της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Για να δείτε τον πίνακα σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

logo

23 Αυγούστου 2021

4η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS

life logoΗ Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, διοργανώνει την 4η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS την Πέμπτη 26 Αυγούστου και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας  “Άρης και Λίλιαν Βουδούρη”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
18:30 – 19:00: Προσέλευση – Εγγραφές
19:00 – 19:10: Έναρξη – Χαιρετισμοί
Απόστολος Τσούκας, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας,
Πρόεδρος Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς “ο Προφήτης Ηλίας”
Χρήστος Ζευκλής, Δήμαρχος Βοΐου.
19:10-19:25 – Νίκος Παναγιώτου, ΑΠΘ, Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
Η σημασία του προγράμματος Life Atias για τον κλάδο και την τοπική κοινωνία
19:25-19:40 – Αλεξάνδρα Στεφανίδου, ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Δασικής Διαχείρισης & Τηλεπισκόπησης
Συλλογή δεδομένων πεδίου με τη χρήση της εφαρμογής ArcGIS Survey123  για την καταγραφή νέων παρατηρήσεων εισβλητικών ειδών
19:40-19:55 – Έλενα Λουκάκη, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. – Εταιρεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης αντίδρασης για τα εισβλητικά ξενικά είδη
19:55-20:05 – Δημήτρης Μπακαλούδης & Χαράλαμπος Θωμά ΑΠΘ,
Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας
Πρωτόκολλο άμεσης επέμβασης
20:05-20:20 – Ζωή Θώμου, Κτηνίατρος Pecon Hellas PC / Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
Η συμβολή των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων μινκ στην εφαρμογή της ενεργητικής επιτήρησης των εισβλητικών ειδών
20:20-20:30 – Ερωτήσεις – Συζήτηση
Παρουσίαση-Συντονισμός: Χρύσα Κοσμίδου

Νεα της Γουνας

16 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και ...
20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ) Της υπ’ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. Πρωτ. 4020/17.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για  τη θέση του Υπεύθυνου Έργου: στο πλαίσιο του ...
23 Αυγούστου 2021

4η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, διοργανώνει την 4η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS την Πέμπτη 26 Αυγούστου και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας  “Άρης και Λίλιαν Βουδούρη” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 18:30 – 19:00: Προσέλευση – Εγγραφές ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN