Ανακοινωσεις

25 Φεβρουαρίου 2021

Νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Διεξήχθησαν στην Καστοριά το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

02 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2020/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2020/ΕΟΓ)

29 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Κατάταξης και βαθμολογίας (Πρόσκληση 01/2020/ΕΟΓ)

Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Νεα της Γουνας

25 Φεβρουαρίου 2021

Νέο Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Διεξήχθησαν στην Καστοριά το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.
02 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2020/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2020/ΕΟΓ)
29 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Κατάταξης και βαθμολογίας (Πρόσκληση 01/2020/ΕΟΓ)

Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN