Ανακοινωσεις

02 Ιουλίου 2021

3η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, διοργανώνει την 3η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS την Τρίτη 6 Ιουλίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 Επισυνάπτεται το πρόγραμμα

 Εκ της διοικήσεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

18 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρόσκλησης:01 / 2020 / ΕΟΓ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035173 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενα:

  1. Την Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
  3. Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
  4. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας

 

19 Μαϊος 2021

Ενημερωτική εκδήλωση “Doing Business with Fur - Challenges & Opportunities”, από την Enterprise Greece και την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, και η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Doing Business with Fur - Challenges & Opportunities”, που θα διεξαχθεί ψηφιακά την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.

Νεα της Γουνας

02 Ιουλίου 2021

3η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, διοργανώνει την 3η Ενημερωτική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS την Τρίτη 6 Ιουλίου και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  Επισυνάπτεται το πρόγραμμα  Εκ της διοικήσεως
18 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρόσκλησης:01 / 2020 / ΕΟΓ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ...
19 Μαϊος 2021

Ενημερωτική εκδήλωση “Doing Business with Fur - Challenges & Opportunities”, από την Enterprise Greece και την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, και η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Doing Business with Fur - Challenges & ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN