ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΝΑΠΛ . ΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

COHEN ITZHAK

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΙΑΤΑΣ ΦΑΙΔΩΝ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΙΤΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ