Δημιουργήθηκε 17 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035173 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενα:

  1. Την Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
  3. Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
  4. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας

 

Δημιουργήθηκε 19 Μαϊος 2021

Η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, και η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, σας προσκαλούν στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο “Doing Business with Fur - Challenges & Opportunities”, που θα διεξαχθεί ψηφιακά την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00.

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 25 Φεβρουαρίου 2021

Διεξήχθησαν στην Καστοριά το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 οι εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 02 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2020/ΕΟΓ)

Περισσοτερα