Ο κλάδος της γούνας αποτελεί μια υπεύθυνη επιχείρηση. Μέλημα μας είναι πάντοτε η διατήρηση και η καλύτερη διαβίωση των γουνοφόρων ζώων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό γούνας στον κόσμο.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ως μέλος της IFTF υποστηρίζει και επενδύει στην ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα για την διατήρηση και καλύτερη διαβίωση των γουνοφόρων ζώων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ως μέλος της IFTF (International Fur Trade Federation) συμμετέχει και προωθεί τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες IUCN (World Conservation Union), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), Agreement on International Humane Trapping Standards (AIHTS).

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ως μέλος της IFTF συμμετέχει στο πρόγραμμα ετικέτας OA (Origin Assured Label) το οποίο προωθήθηκε εθελοντικά και με πρωτοβουλία της IFTF σε συνεργασία με τα δημοπρατήρια γούνας και εποπτεύεται ανεξάρτητα, με σκοπό την διαβεβαίωση των καταναλωτών ότι το προϊόν γούνας που αγοράζουν προέρχεται από χώρες όπου ισχύουν διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές σχετικά με την παραγωγή γούνας. Σκοπός της ετικέτας αυτής είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για την βελτίωση των συνθηκών παραγωγής γούνας.Ο κλάδος της γούνας είναι ξεκάθαρος και υποστηρίζει την πολιτική ετικέτας των προϊόντων για την ενημέρωση και την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας υποστηρίζει την ετικέτα των προϊόντων και την διαφάνεια στο θέμα αυτό. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ως μέλος της IFTF συμμετέχει στο πρόγραμμα ετικέτας OA (Origin Assured Label) το οποίο καθιερώθηκε από το 2006 από την IFTF,  με σκοπό την διαβεβαίωση των καταναλωτών ότι το προϊόν γούνας που αγοράζουν προέρχεται από χώρες όπου ισχύουν διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές σχετικά με την παραγωγή γούνας.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας ως μέλος της IFTF έχει από καιρό υποστηρίξει και προωθήσει την καθαρή σήμανση όλων των ειδών γούνας χρησιμοποιώντας την επιστημονική (Λατινική) ονομασία τους άλλα και την ονομασία στην τοπική γλώσσα της χώρας παραγωγής.

Θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαρά ελαττώματα τόσο στην προτεινόμενη ρύθμιση σήμανσης των ενδυμάτων (EU Textile Labeling Regulation) όσο και στην προτεινόμενη ρύθμιση σήμανσης προέλευσης (EU Origin Marking Regulation) που βρίσκονται υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιο συγκεκριμένα:

TEXTILE NAMES & LABELLING (COD/2009/0006) Η προτεινόμενη ρύθμιση σήμανσης των ενδυμάτων (EU Textile Labeling Regulation) προχωρά περαιτέρω από την αρχική πρόθεση εφαρμογής της και περιλαμβάνει, τόσο την σήμανση της χώρας προέλευσης ( Marking) παρά το γεγονός ότι υπάρχει ξεχωριστή ρύθμιση για το θέμα αυτό, όσο και την εφαρμογή ετικέτας για προϊόντα προερχόμενα από ζώα. Προκειμένου να μη υπάρχει παραπληροφόρηση του καταναλωτών στο θέμα αυτό θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκπονήσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη επιπτώσεων εφαρμογής της ρύθμισης αυτής (impact assessment) αλλά και να υπάρχει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ αυτών και με τον κλάδο της γούνας.

 • COUNTRY OF ORIGIN MARKING (COD/2005/0254)  Όσον αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση σήμανσης προέλευσης (ετικέτα “made in”) όπως ισχύει αυτή την στιγμή θα αναφέρει μόνο την χώρα παραγωγής του προϊόντος, πχ την χώρα ραφής του γούνινου ενδύματος, και όχι την χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης για την κατασκευή του. Η πλειοψηφία των προϊόντων γούνας όσον αφορά την πρώτη ύλη δηλαδή τα γουνοδέρματα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και τα κριτήρια ποιότητας των επιχειρήσεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων είναι πολύ υψηλά, αλλά ενδέχεται να κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες. Η αναφορά μόνον της χώρας κατασκευής θα παραπληροφορεί τους καταναλωτές με την παράθεση μη ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με την χώρα κατασκευής αλλά και προέλευσης του προϊόντος. Για το θέμα αυτό προτείνουμε την εφαρμογή διπλής σήμανσης του προϊόντος (dual labelling) με την αναφορά  τόσο της χώρας κατασκευής αλλά και της χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης του προϊόντος.
 • Ο κλάδος της γούνας υποστηρίζει το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο.
 • Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας υποστηρίζει το ελεύθερο εμπόριο και την εξάλειψη των οποιωνδήποτε εμποδίων που δημιουργούν συνθήκες άνισης μεταχείρισης (πχ υψηλό δασμολόγιο εισαγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων στην Κίνα, περιορισμοί σε εισαγωγές και εξαγωγές στην Ρωσία).
 • Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε οποιαδήποτε απαγόρευση εμπορίας ειδών και πρώτων υλών γούνας. Αυτές πρέπει να επιβάλλονται μόνο σαν το ύστατο μέτρο ενώ αντίθετα θα πρέπει να επιζητούνται η θέσπιση κριτηρίων και οι διμερείς συμφωνίες ανάμεσα σε τρίτες χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα της απαγόρευσης εμπορίας ειδών φώκιας έδειξε ότι αφενός δεν βελτιώθηκε η κατάσταση όσον αφορά την διαβίωση του είδους, αλλά αντίθετα υπήρξαν αρνητικές συνέπειες, τόσο για τις ευαίσθητες ομάδες των ντόπιων κοινωνιών στην περιοχής της Αρκτικής, όσο και για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών που επηρεάστηκαν από την απαγόρευση αυτή.
 • Επιζητούμε την θέσπιση διεθνών κριτηρίων και κανόνων και την αποδοχή όσων έχουν ήδη θεσπιστεί [πχ την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Διεθνούς Συμφωνίας για την Ανώδυνη Παγίδευση (Agreement on International Humane Trapping Standards) η οποία ήδη εφαρμόζεται σε Καναδά, Ρωσία και ΗΠΑ]. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η απαγόρευση εμπορίας ειδών φώκιας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την θέσπιση αυστηρών κανόνων όσον αφορά το κυνήγι της φώκιας. Τέτοιοι κανόνες θα μπορούσαν να θεσπιστούν έπειτα από έγκυρες επιστημονικές μελέτες που ταυτόχρονα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν και την συνεχή διαβίωση του είδους.
 • Ο κλάδος της γούνας αλλάζει!
 • Το πρότυπο των καταναλωτών γούνας έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν υπάρχει πλέον ο καταναλωτής που αγόραζε ένα και μοναδικό γούνινο παλτό για να φορεθεί μόνο σε κάποια σημαντική στιγμή. Σήμερα η γούνα βρίσκεται στο κέντρο της μόδας και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πολλά είδη ένδυσης (καπέλα, γάντια, υποδήματα, ζώνες) τόσο για καθημερινή χρήση όσο και σε ακριβές δημιουργίες επώνυμης ραπτικής.
 • Καινούργιες και μοντέρνες τεχνικές στην παραγωγή γούνινων ενδυμάτων έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων σχεδιαστών μόδας που χρησιμοποιούν την γούνα στις δημιουργίες τους. Σήμερα περισσότεροι από 400 σχεδιαστές μόδας χρησιμοποιούν γούνα  για την δημιουργία γούνινων παλτών, ζακέτων, σε πολλά σχέδια και χρώματα περιλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες στην χρήση των προϊόντων τους. Η γούνα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της βιομηχανίας της μόδας.
 • Η λιανική πώληση γούνινων ειδών κατά το έτος 2008 – 2009 έφτασε το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη (χωρίς να περιλαμβάνονται οι πωλήσεις από επώνυμα καταστήματα σχεδιαστών και πολυκαταστήματα) και οι παγκόσμιες πωλήσεις εξακολουθούν να αυξάνονται.
 • Ο κλάδος της γούνας προσφέρει στους καταναλωτές χειροποίητα, ποιοτικά και μοναδικά προϊόντα. Η επεξεργασία της γούνας απαιτεί εμπειρία και τεχνική για την δημιουργία γούνινων ενδυμάτων με την χρήση παραδοσιακών αλλά και νέων μεθόδων. Καινούργιες τεχνικές εξελίσσονται διαρκώς. Η γούνα χρησιμοποιείται με σεβασμό και προσοχή σε κάθε στάδιο της παραγωγής της.
 • Ο κλάδος της γούνας χρησιμοποιεί επιστημονικά τεκμηριωμένα γεγονότα απέναντι στην μη αντιπροσωπευτική και συναισθηματικά φορτισμένη παραπληροφόρηση.
 • Διάφορες οργανώσεις προστασίας των ζώων στοχοποιούν την γούνα εξαιτίας του γεγονότος ότι το προϊόν, εσφαλμένα βέβαια, θεωρείται ως “ακριβό” και “είδος πολυτέλειας”.  Ο τελικός σκοπός των οργανώσεων αυτών είναι η απαγόρευση της χρησιμοποίησης οποιουδήποτε ζώου για οποιονδήποτε σκοπό και ο κλάδος της γούνας αποτελεί απλά το πρώτο βήμα δημιουργίας και χρησιμοποίησης νομικού δεδικασμένου που θα χρησιμοποιηθεί  εναντίον και άλλων κλάδων που χρησιμοποιούν τα ζώα ως μέσο παραγωγής. Οι οργανώσεις αυτές, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Ευρώπης, αλλά χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση με την παράθεση συναισθηματικά φορτισμένων εικόνων και μηνυμάτων για να επιτύχουν την χρηματοδότηση τους, η οποία χρησιμοποιείται εξ΄ ολοκλήρου σε πολιτικές lobbying,  εναντίον μεμονωμένων στόχων κάθε φορά, και με τελικό σκοπό την απαγόρευση χρησιμοποίησης ζώων για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Απέναντι σε αυτές τις πρακτικές ο κλάδος της γούνας αντιτάσσει με υπευθυνότητα τα γεγονότα ότι η γούνα αποτελεί φυσικό και ανακυκλώσιμο και βιοδιασπώμενο προϊόν σε αντίθεση με τα συνθετικά υποκατάστατα της τα οποία αποτελούν προϊόντα μαζικής παραγωγής με χημική βάση το πετρέλαιο και άλλες συνθετικές ουσίες. Επιπλέον ο χρωματισμός της γούνας υπόκειται στους ίδιους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν και για την βιομηχανία επεξεργασίας δέρματος ενώ και η χρησιμοποίηση ή εισαγωγή οποιουδήποτε χημικά κατεργασμένου γουνοδέρματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται στους πολύ αυστηρούς περιορισμούς της συμφωνίας REACH. Ο κλάδος της γούνας σέβεται απόλυτα την βιοποικιλότητα και η συμμετοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας ως μέλος της IFTF (International Fur Trade Federation) στις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες IUCN (World Conservation Union), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) και  AIHTS (Agreement on International Humane Trapping Standards) αποδεικνύει το γεγονός αυτό.