Δημιουργήθηκε 30 Δεκεμβρίου 2019

Την Κυριακή 8/12/2019, στο Νεστόριο Καστοριάς, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ATIAS -LIFE18 NAT/GR/000430 «Addressing the Threat of Invasive Alien Species in North Greece, using Early Warning and Information systems for mammals» με ελληνικό τίτλο «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά».

Περισσοτερα