ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δημιουργήθηκε 24 Νοεμβρίου 2021

 

 

Αρ. Πρ.: 4093

Ημερομηνία: 24.11.2021

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η παρούσα ισχύει από 24/11/2021

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ που εδρεύει στην Καστοριά, επί της Λεωφόρου Γουναράδων, Τ.Κ. 5210 (ιστοσελίδα http://www.helfurfe.gr/el/, τηλ. επικοινωνίας 2467022171) σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της.

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

 

ΣΚΟΠΟΣ

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ θεωρεί υψίστης σημασίας σκοπό την προστασία και διαφύλαξη αυτών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εμπιστοσύνη των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ. Για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για προσφορές και νέες υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής:

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο.

«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» είναι κάθε ενέργεια που γίνεται με χρήση των προσωπικών δεδομένων όπως η συλλογή, αποθήκευση, χρήση αυτών, γνωστοποίηση σε τρίτους συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ για την επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά επιχειρησιακού σκοπού.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών για τη σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της ορθής λειτουργίας της και είναι απολύτως απαραίτητο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε και μπορεί να αφορούν πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές.

 

Για το λόγο αυτό η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ

  • δεσμεύεται ως προς την προστασία των δεδομένων των πελατών, συνεργατών και προμηθευτών,
  • διαχειρίζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για νόμιμους σκοπούς,
  • παρέχει προς τους πελάτες της, ενημέρωση για τη χρήση των δεδομένων τους και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους
  • χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα προς όφελος των πελατών της
  • συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και άτομο στο οποίο μπορεί να απευθύνεται κάποιος ενδιαφερόμενος είναι η Επιστημονική Συνεργάτης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ, Δρ. Χριστίνα Ευαγγέλου

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από το ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνείτε ως εξής:

α) Ηλεκτρονικώς στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β) Τηλεφωνικώς στον αριθμό:  2467022171

γ) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, Λεωφόρος Γουναράδων - Τ.Θ 1002, Καστοριά 52100

 

Συλλογή και επεξεργασία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό και υπάρχει σαφής ενημέρωση των υποκειμένων τόσο ως προς το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων τους όσο και ως προς τα δικαιώματά τους.

Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται είτε σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στους οποίους η είσοδος γίνεται μόνο με τη χρήση κωδικών είτε σε έπιπλα αποθήκευσης και γραφεία εργασίας που κλειδώνουν.

Ενημέρωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ έχει δημιουργήσει διάφορα κανάλια ενημέρωσης των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με στόχο να παρέχει πάντοτε σαφή και πλήρη ενημέρωση προς τα υποκείμενα για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Μέσω αυτών των καναλιών ενημέρωσης, τα υποκείμενα των δεδομένων λαμβάνουν σαφείς πληροφορίες, πέρα από το σκοπό της επεξεργασίας, και για τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων τους, οι οποίοι στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του επιδιωκόμενου σκοπού ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

Διαχείριση επεξεργασίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη συναλλακτική σχέση που τη συνδέει με τα υποκείμενα των δεδομένων, τη δυνατότητα στα υποκείμενα να συναινέσουν ή να άρουν κατά περίπτωση τη συναίνεσή τους.

Χρήση και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ χρησιμοποιεί τα δεδομένα των υποκειμένων αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ δεν διατηρεί δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται είτε βάσει της συναλλακτικής σχέσης, που συνδέει το υποκείμενο των δεδομένων με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Μέτρα ασφαλείας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.

 

Επικαιροποιημένα δεδομένα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προσπαθεί πάντοτε να διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, πλήρη και σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας που πραγματοποιείται.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι υπάλληλοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες για σκοπούς επικοινωνίας, ενημέρωσης στις οποίες αν και εφόσον απαιτείται γνωστοποιούνται προσωπικά δεδομένα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ διασφαλίζει ότι από τις εταιρείες αυτές έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων και ότι έχουν ενημερώσει και δεσμεύσει τους υπαλλήλους τους ως προς τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων αυτών.

 

Άσκηση δικαιωμάτων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση κάποιων δικαιωμάτων αν αυτό επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση ή δικαστική απόφαση.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Τα υποκείμενα  των δεδομένων διατηρούν βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να γνωρίζουν ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρεί και επεξεργάζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ).

2. Να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά τους  δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

3. Να ζητούν τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

4. Να ζητούν τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

5. Να ζητούν  υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

6. Να εναντιωθούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Εκ της Διοικήσεως