Δημιουργήθηκε 29 Δεκεμβρίου 2020

Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 08 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035173 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 18 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ ενημερώνει τα μέλη της και τους γουνοποιούς της Καστοριάς και της Σιάτιστας ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η πρόταση που είχε υποβάλει στο πλαίσιο του Προγράμματος " «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)» με Κωδικό ΟΠΣ 5035145 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 06 Απριλίου 2020

Στις δύσκολες που περνάει ο τόπος μας, η Παγκόσμια Ομοσπονδίας Γούνας, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας μαζί με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Σιάτιστας, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Γουνοποιών και τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις/επιχειρηματίες Manakas-Gravas Furs, Manzari Group S.A., Αλέξανδρο Παπαγεωργίου (Γερμανία), Αφοί Παπαγεωργίου, Αφοί Ν. Γκλιάγια, Κωνσταντίνο Παπανικολάου και Βασίλειο Μαντζάρη προέβησαν στη δωρεά ενός μηχανήματος-συστήματος απολύμανσης αέρα σε νανοκλίμακα, Genanosystem 350 στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Περισσοτερα