Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Κατάταξης και βαθμολογίας (Πρόσκληση 01/2020/ΕΟΓ)

Δημιουργήθηκε 29 Δεκεμβρίου 2020

Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Δείτε τον πίνακα στο pdf πατήστε εδώ