ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Δημιουργήθηκε 21 Ιουνίου 2023

Καστοριά, 21.06.2023
Αρ. Πρωτ.: 4396


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (01/2023)
σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
1. Εξαγωγικό Εμπόριο και Ενίσχυση Εξωστρέφειας
2. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας
3. Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ωφελούμενων στα προγράμματα κατάρτισης:
Οι υποψήφιοι/ες ωφελούμενοι/ες θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.

  • Να είναι κάτοικοι των Περιφεριών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας και μόνο
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατά τον 1ο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης

 


ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

  • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
  • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
  • Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/ 
  • Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

 

Διάρκεια προγραμμάτων: Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ωρών και θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

Πιστοποίηση: Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίστηκαν. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης θα διενεργηθούν από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Εκπαιδευτικό επίδομα: Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ανά ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Υποβολή Αιτήσεων:  
 Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (η πρόσβαση γίνεται μέσω του υπερσυνδέσμου όπως αυτός αναφέρεται στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης)
 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων από 22/06/2023
 Λήξη Υποβολής Αιτήσεων έως και 12/07/2023, (ώρα 23:59:59).

Υποβολή δικαιολογητικών: 
Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι 17/07/2023  και ώρα 23:59:59. 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται (σύμφωνα με την ενότητα 6.2 της Πρόσκλησης) ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η μη έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστά την αίτηση άκυρη.
Δικαιολογητικά που θα παραλαμβάνονται στο email στο φορέα μετά από την ώρα 23:59:59 δεν θα πρωτοκολληθούν και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες 10:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
Αρμόδια κ. Κατσογιάννη Θεανώ, στο τηλ. 2467022171.

 

Για να υποβάλλετε την Αίτηση σας, πατήστε εδώ


Για να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ