Παράταση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του έργου: «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξ

Δημιουργήθηκε 05 Απριλίου 2023

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

για την ανάδειξη Αναδόχου της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5179822, Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 

για τις 21.4.2023 και ώρα 18:00

σύμφωνα με την Α.Π. 15624 ΕΞ 2023 / ΥΨηΔ 28.03.2023 και Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 07.04.2023».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ PDF

LOGO