Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Δημιουργήθηκε 20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Της υπ’ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. Πρωτ. 4020/17.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για  τη θέση του Υπεύθυνου Έργου: στο πλαίσιο του Υποέργου 1,

της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Για να δείτε τον πίνακα σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

logo