Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Κατάταξης και βαθμολογίας (Πρόσκληση 01/2021/ΕΟΓ)

Δημιουργήθηκε 06 Αυγούστου 2021

Ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού δικαίου για τη θέση του Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέχρι και τις 11/08/2021 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. πρωτ.: 4020/17.06.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΟΓ.

Για να δείτε τον πίνακα σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

 

logo